ROSA - Dansk Rock Samråd
ProgrammeSPOT 6.0SPOT 6.0
8. - 9. oktober 1999
Ridehuset • Vox Hall • Brolin Scenen • Musikhuset
ForordOnline koncerter via KoncertNet
FORORD

Så er der SPOT- koncerter igen i Århus. Landets eneste Musikfestival med fokus på den nye rytmiske musik. Men SPOT version 6.0 har lige på dørtærsklen ind i det nye århundrede udvidet territoriet - både geografisk, genremæssigt og størrelsesmæssigt.
SPOT version 6.0 præsenterer ny rytmisk musik fra Norden. Fra alle musikkens hylder.
Ikke fordi den danske scene pludselig er blevet uinteressant, men fordi vi tror på, at der er behov for en nordisk inspireret festival.
Vi håber, at SPOT -initiativet i Århus vil blive mødestedet for et bredt udsnit af musiklivets aktører i Norden. Og dermed også et udvekslingssted for musikere, koncertarrangører og andre branchefolk.
Men vi forventer samtidig at kunne fastholde og udvikle interessen fra vore mange europæiske gæster fra de forskellige professionelle musikmiljøer.
Med 40 koncerter på 2 dage, en række faglige workshops, foredrag og branchemøder får alle involverede afviklere hænderne fulde.
Vi håber, det Århusianske publikum vil tage koncertmulighederne til sig , og at musikere, bands og faglige gæster vil nyde og få gavn af arrangementet.
Tak til alle, der med en frivillig indsats gør arrangementet muligt.
Tak til musikere og bands - også til de mange, der ikke blev plads til.
Tak til alle vore seriøse samarbejdspartnere.
Tak til Tuborg, der loyalt har bakket arrangementet op gennem flere år.

Selvtak og velkommen til SPOT version 6.0

Gunnar K Madsen
Leder af ROSA - Dansk Rock Samråd


KoncertNet

ROSA har indgået aftale med Element X om at optage koncerter med ca. 15 dansk bands under SPOT vers. 6.0. Disse koncerter vil kunne ses på internettet umiddelbart efter afviklingen af SPOT vers. 6.0 via KoncertNet.

Klik her

Tilbage til toppen