ROSA - Dansk Rock Samråd
SPOT 6.0SPOT 6.0Workshops
8. - 9. oktober 1999
Ridehuset • Vox Hall • Brolin Scenen • Musikhuset
SPOT 6.0 beviste at der er et stærkt og positivt grundlag og behov for festivalen i Danmark.
På trods af en række praktiske og tekniske ændringer både formsligt og indholdsmæsigt blev SPOT 6. 0 besøgt af knapt 2000 deltagende, heraf 1300 betalende.

Den stigende formidlingsmæssige internationalisering af musikken understreger behovet for, at det danske musikliv mødes, udveksler viden og erfaringer og modtager impulser udefra - hvilket frem-mødet til de faglige seminarer og foredrag på SPOT 6.0 da også tydeligt beviste.

Den store bredde i koncertpræsentationerne fra de nordiske lande vanskeliggør en entydig opsummering af disse.

Et hovedindtryk er dog, at publikum vælger musikoplevelserne ganske ubesværet af genrer og stilarter. Det er først og fremmest ægtheden i komposition og udtryk samt performance, der skiller fårene fra bukkene. Det oplever vi som et positivt tegn. Ligesom vi kan glæde os over en generel positiv kritik af de 45 orkestre, der blev præsenteret på SPOT 6.0.

At dansk musik rummer en stor talentmasse - også i internationale sammenhæng - er SPOT med til at synliggøre. Men samtidig må vi acceptere, at udviklingen også indebærer et kvalificeret modspil fra musikken udefra.

Der er derfor udfordringer nok for musikken og dens formidlere.
ROSA byder opgaverne velkomne i håbet om og troen på, at det danske rytmiske musikliv har potentialet til at markere sig kulturelt både i ind-og udland.

Gunnar K Madsen
Århus den 5.1.2000